מה היתרונות עבור החברה שמזמינה את השירותים?
  • יש יחסי ספק שירותים לקוח מוסדרים בין מזמין השירותים למקצוען כיון שהוא נחשב עובד של הקבוצה
  • למזמין השירותים מובטח כי כל המיסים משולמים כחוק
  • גמישות ניהולית ותפעולית 
  • למזמין השירותים מובטח כי לעובד משולמות כל ההטבות הסוציאליות שהינן חובה כגון פנסיה ופיצויים וכן אופציונליות (אם הוא מעוניין בכך) כמו קרן השתלמות והטבות נוספות
  • בניגוד לחברות כח אדם, כל התמורה המשולמת ע"י מזמין השירותים למעט עמלת השירות משולמת לעובד
  • הוצאת החשבוניות היא מהירה יעילה ומסודרת החשבונית יוצאת אלא אם התבקשנו אחרת במייל עם חתימה אלקטרונית.
  • ניתן לשלם לחברה גם במט"ח
  • הסדר זה מאפשר אף לחברות בינ"ל אשר אין להן חברות בת בארץ להתחיל או להמשיך התקשרות עם עובדים שנמצאים או עלו לארץ.


אז אם אתה עסק המחפש פתרון או מקצוען המבקש להתקשר עם חברה באופן מסודר, פנה עוד היום למנהל השיווק שלנו ומצא את הפתרון המתאים המתאים עבורך !

קבוצת יעול שכיר מאפשרת לחברות ועסקים  המעוניינים להתקשר עם מקצוענים לקבלת שירותים  לפרויקטים, לעשות זאת באופן מסודר תוך הבטחת מתן  תנאים  סוציאליים לעובד והסדרת יחסי לקוח – ספק שירות לחברה.
יעול שכיר משמשת כחברת ניהול הפרוייקטים שמעסיקה באמצעות חברות בנות  מגוון נותני שירותים ומאפשרת ללקוחותיה לנהל באמצעותה את התקשרותיהם עם עם אותם נותני שירותים

איך זה עובד? 

קבוצת י.ש  ומזמין השירותים חותמים על הסכם אספקת שירותים שמגדיר את חבויות שני הצדדים, עליות השכר, את מהות היחסים ואת תפקידי ספק השירותים בפועל (העובד) ואי קיום יחסי עובד מעביד.

לאחר פגישה וראיון העובד מצידו חותם על הסכם עבודה אישי עם החברה והופך לעובד שכיר לכל דבר (ובינו לבין החברה מבית הקבוצה מתקיימים יחסי עובד מעביד).
העובד מדווח לחברה על שעות העבודה ואנו משלמים לעובד את שכרו ומחייבים את הלקוח עבור עלות השירותים. 

העסקת העובדים הינה בהתאם לכללים שקבע הביטוח הלאומי וכל עובדי החברה נחשבים שכירים לכל דבר ועניין בכל רשויות בישראל.