קבלה לעבודה בקבוצה
עובד אשר מבקש להתקבל לעבודה במסגרת הקבוצה צריך לפנות אלינו טלפונית או דרך האתר.
  • לאחר שיחת סינון ראשונית תיקבע פגישה אישית עם מנהל השיווק וקשרי העובדים של החברה.
  • בפגישה תיבחן התאמתו של  העובד לקבוצה והערך שהעובד והקבוצה יכולים לתת זו לזה ויוכן עבורו חוזה אישי טפסי קליטה ותנתן לו הדרכה על מודל העבודה של החברה בה הוא יועסק ונהליה.
  • הקבוצה קולטת רק עובדים אשר יימצאו מתאימים מבחינת מקצועית לפרופיל השירותים אותם הקבוצה מספקת ללקוחותיה.
  • הקבוצה מעודדת את עובדיה לאתר עבורה לקוחות עבורם הם או עובדים אחרים יכולים לספק שירותים, כאשר נושא זה מהווה גם שיקול בקבלת העובד לקבוצה. 

קבוצת י.ש. שומרת לעצמה את הזכות לקבל רק  מועמדים שנמצאו מתאימים ולסיים בהתאם להוראות החוק את עבודתו של כל עובד, שלא יעמוד בסטנדרטיים המקצועיים והנהלים שיעודכנו מעת לעת. 
קבלת שירותים מהקבוצה
חברה/עסק/ארגון אשר מבקשים להיעזר בפתרונת ההעסקה של הקבוצה או לקבל שירותים מקצועיים נוספים מהחברות מתבקשים לפנות במייל מסודר או בטלפון למנהל השיווק של הקבוצה. לאחר פגישת/שיחת התאמה יוכנו המסמכים הנדרשים לעבודה משותפת

העסקת העובדים הינה בהתאם לכללים שקבע הביטוח הלאומי וכל עובדי החברה נחשבים שכירים לכל דבר ועניין בכל הרשויות בישראל.